Gratë e komunitetit rom në Shkodër jetojnë duke lypur lëmoshë ose duke grumbulluar hekur për skrap.

Ky komunitet përballet me papunësinë dhe varfërinë pavarësisht publikimit në media të kushteve të rënda të jetesës së tyre.

Në përpjekje për zgjidhjen e problemeve të rënda që prekin këtë komunitet një përfaqësi e grave rome u takua me kryetaren e këshillit bashkiak Brisela Kadija.

Pjesa më e madhe e anëtarëve të këtij komuniteti jeton në kushte të vështira në hyrje të Shkodrës ndërkohë që mungojnë statistikat zyrtare në lidhje me nivelin e papunësisë apo edhe të arsimimit.