”Rreth 93% e fëmijëve përdorin telefonat celularë pa mbikëqyrjen e të rriturve”

”Rreth 93% e fëmijëve përdorin telefonat celularë pa mbikëqyrjen e të rriturve”

Interneti është burimi kryesor i informacionit për fëmijët në Kroaci dhe është një mjet i rëndësishëm socializmi, me më shumë se 90% të tyre që përdorin telefonat celularë përditë, prandaj rreziku për t’u bërë i varur nga bota virtuale po rritet, ishte ky përfundimi i një tryeze të rrumbullakët që u zhvillua së fundmi në Zagreb.

”Rreth 93% e fëmijëve përdorin telefonat celularë pa mbikëqyrjen e të rriturve”, sipas raportit. “Katër në pesë fëmijë (83%) përdorin kompjuteri personalë dhe një në katër (26%) luajnë lojëra çdo ditë”, thekson eksperti, Danijel Labas duke cituar rezultatet e sondazhit 2017 “Kids EU” për 1 097 fëmijët nga Kroacia të moshës 9-17 vjeç.

Tryeza e rrumbullakët u organizua në fund të një fushate gjashtëmujore që synon rritjen e ndërgjegjësimit për rrezikun që fëmijët të bëhen të varur nga bota virtuale. Rreth 1/3 e të rinjve të anketuar komunikojnë me të huajt online. Për më tepër, një në katër adoleshentë të moshës 15-17 vjeç janë takuar personalisht me të huajt pas kontaktit në internet. Ekspertët shohin një komunikim të dobët midis prindërve dhe fëmijëve si arsye pse fëmijët kërkojnë ngushëllim në botën virtuale.