Rrjeti Fondeve të Filmit i Evropës Juglindore- SEE Cinema Network ka hapur konkursin për mbështetje të prodhimit të filmave të shkurtë dhe zhvillim të projekteve për filma të gjatë.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë deri më  25 shtator, ora 18:00 në https://qkk-rks.com/sq-al/info-lajme/627/eshte-hapur-konkursi-i-see-cinema-network-per-mbeshtetje-te-filmave/?fbclid=IwAR0Ol-xWxAvXwNS2N1ogvzKm2vp8zuEmb3L0vH8P7yMy-NwAr-17CJF4LBI