Është shumë e qartë se prindërit i kushtojnë më tepër vëmendje për të parë një program televiziv dhe në këtë mënyrë neglizhojnë fëmijën.

Të dhënat e disponueshme sugjerojnë se në 30 për qind të familjeve televizori është ndezur gjatë gjithë ditës dhe një pjesë të mirë të natës, e cila ka një ndikim negativ në zhvillimin e fëmijëve dhe pengon në vendosjen e kontaktit ndërmjet fëmijës dhe prindërve.

Studimi tregon se çdo orë e kaluar në frontin e televizioneve të vendosura në afërsi të fëmijës tuaj do të thotë se prindërit do të diskutojnë shumë më me pak fëmijët, e cila është shumë e rëndësishme për zhvillimin e shpejtë të aftësive gjuhësore te fëmijët.

Akademia Amerikane e Pediatërve rekomandon që fëmijët të mos shikojnë televizor pa i mbushur dy vjet, të cilat konsiderohen vendimtare për zhvillimin e aftësive gjuhësore të fëmijëve, për të cilat kontakti i prindërve dhe fëmijëve është shumë i rëndësishëm.

Autorët e këtij studimi pohojnë se rezultatet e fituara mund të shërbejnë si sqarim i gjetjeve të mëparshme që vunë në dukje lidhjen mes shikimit të televizionit dhe vonesave në zhvillimin e aftësive gjuhësore.