Pushimi do të shfrytëzohet për dezinfektimin e hapësirave shkollore

Pushimi do të shfrytëzohet për dezinfektimin e hapësirave shkollore

Javën e ardhshme të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar do të shkojnë në pushim pranveror për një javë është njoftuar zyrtarisht sot nga Ministria e Arsimit. Gjatë kësaj jave të pushimit do të bëhet dezinfektimi i të gjitha objekteve shkollore si dhe do të vlerësohet situata epidemiologjike në shkolla në nivel vendi.21Media