Edhe kësaj here protestuan bashkërisht shqiptarë dhe serbë

Edhe kësaj here protestuan bashkërisht shqiptarë dhe serbë

Edhe një protestë në Shtërpcë. Banorët e kësaj ane e kund ërshtojn ë me k ëmb ëngul ësi nd ërtimin e një hidrocentrali. Edhe kësaj here protestuan bashkërisht shqiptarë dhe serbë.