Zakone të thjeshta për shmangien e ankthit

Zakone të thjeshta për shmangien e ankthit

Ankthi nuk duhet parë vetëm negativisht, por bëhet i tillë nëse situatat përsëriten çdo ditë.

Përtej rasteve ekstreme, ankthi mund të përfaqësojë edhe diçka pozitive.

Megjithatë, ata që e ndiejnë doza të rënda në përditshmëri duhet patjetër të ndryshojnë disa zakone:

1. Të kuptojnë se kur duhet të jenë gati për ‘problemin’.

2. Të vendosin përparësitë

3. Të çlirohen nga ideja për të kontrolluar gjithçka

4. Të reagojnë në vend që ta shtyjnë përballimin me problemin

5. Të bëjnë dallimin mes realitetit dhe frikës

6. Të njohin dhe pranojnë pasiguritë e tyre