Sot debat parlamentar mbi punën 100-ditëshe të Qeverisë Kurti 2

Deputetët do t’iu drejtohen të hënën ulëseve të Kuvendit të Kosovës në një seancë plenare nga ora 10:00, në rendin e ditës të së cilës janë gjashtë pika.
Rendi i ditës:
Deklarimet jashtë rendit të ditës,
Pyetjet parlamentare,
Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Kosovës për themelimin e institucionit te Operës së Kosovës si institucion i shërbimit publik,
Debat parlamentar lidhur me punën njëqind ditore të Qeverisë së Kosovës,
Zgjedhja e kryesuesit dhe dy anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,
Zgjedhja e tre anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave.

Back to top button