Me rastin e kësaj dite Teatri Dodona shfaq premierën ”Anonimi i Venedikut”

Me rastin e kësaj dite Teatri Dodona shfaq premierën ”Anonimi i Venedikut”

Me shfaqje dhe mesazhe artistike të ndryshme sot shënohet në gjithë botën Dita Botërore e Teatrit.

27 marsi njihet si Dita Botërore e Teatrit që nga viti 1962, pasi kjo ditë ishte iniciuar në Kongresin e 9-të botëror të Institutit Ndërkombëtar Teatror – INT të UNESCO-s në qershor të vitit 1961, me propozim të Finlandës. Shënimi i kësaj dite bëhet nga rreth njëqind qendra të INT-së.

Instituti ndërkombëtar teatror INT është themeluar në vitin 1948 nga UNESCO-ja dhe është organizata më e rëndësishme joqeveritare në sferën e arteve interpretuese.

INT insiston ta promovojë këmbimin ndërkombëtar të njohjeve, ta stimulojë krijimtarinë dhe ta rrisë bashkëpunimin ndërmjet njerëzve të teatrit dhe mirëkuptimit të ndërsjellët me qëllim që të përforcohet paqja dhe miqësia mes popujve.

Me rastin e kësaj dite Teatri Dodona në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Teatrit qendra në Kosovë shfaq premierën ”Anonimi i Venedikut”, i regjisores Drita Begolli.