Shqyrtohen raportet e Auditimit

Shqyrtohen raportet e Auditimit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike do të mblidhet sot në takimin e rregullt.

Fillimisht do të bëhet shqyrtimi i raportit të Auditimit të Ndërmarrjes Publike Kompania Regjionale e Ujitjes “Drini i Bardhë” për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018.

Po ashtu, do të bëhet shqyrtimi i raportit të Auditimit për PVF-të e KRU Hidroregjioni Jugor Prizren për vitin financiar të përfunduar më 31 dhjetor 2018.