Trusti i Kursimeve Pensionale: Çfarëdo ndryshimesh ligjore ne i zbatojmë

Trusti i Kursimeve Pensionale: Çfarëdo ndryshimesh ligjore ne i zbatojmë

Në Trustin e Kursimeve Pensionale pohojnë se çfarëdo ndryshimesh ligjore që bëhen nga Kuvendi i Kosovës iu mbetet vetëm t‘i zbatojnë.