Synohet përkrahja dhe fuqizimi i gruas në ndërmarrësi

Synohet përkrahja dhe fuqizimi i gruas në ndërmarrësi

Në Tiranë u bë inaugurimi i Dhomës ekonomike të gruas. Aktualisht në kuadër të dhomës ekonomike janë rreth 60 gra ndërmarrëse. Synim kanë mbrojtjen, fuqizimin dhe përkrahjen e grave në Shqipëri./(Teksti: Gjylshahe BEQIRAJ-IBRAHIMI, kamera:Ilir Gorani& Kushtrim Rrmoku)/21Media