Një muaj fushatë kundër kësaj dukurie

Një muaj fushatë kundër kësaj dukurie

Në ditën Evropiane Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore, institucione shtetërore kanë lanësuar fushatën një mujore kundër kësaj dukurie negative. Kosova u tha se ka bërë progres gjatë dy viteve të fundit për të ulur rastet e trafikimit me njerëz, por u kërkua angazhim shtesë për të parandaluar shfrytëzimin e vendit si rrugë transit të trafikantëve./21Media