Përkundër rritjes së fondeve, gjendja është e mjerueshme

Përkundër rritjes së fondeve, gjendja është e mjerueshme

Departamenti për Trashëgimi Kulturore dhe Këshilli i Kosovës për Trashëgiminë Kulturore, sot janë ballafaquar në Komisionin për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë për gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë.

Gjendja e kësaj fushe kulturore sipas komisionit është mjaft e rëndë dhe në rrënim e sipër dhe është kërkuar të gjendet një rrugëdalje.

Isuf Koci udhëheqës i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore, tha se raporti i këtij Këshilli paraqet një gjendje jo të mirë të trashëgimisë, e cila është duke u rrënuar në Kosovë.

“Fatkeqësisht, gjendja e trashëgimisë kulturore nuk është e mirë, një prej fakteve është se gjendja e Kalasë së Novobërdës është e mjeruar”, tha Koci.

Përkundër rritjes së fondeve për trashëgiminë kulturore, Koci tha se gjendja është e mjerueshme.

Sa i përket kësaj fushe, është edhe çështja e 39 kompanive ndërtimore, të cilat nuk janë të licencuara për konservim dhe restaurim. Sipas Kocit, mos respektimi i trashëgimisë kulturore është potencuar edhe në Raportin e Progresit për vendin.

Koci tha se përveç që nuk po respektohet ligji, nuk ka bashkëpunim me Departamentin sa herë bëhet fjalë për financa.

Vjollca Aliu, udhëheqëse e Departamentit për Trashëgimi Kulturore në Ministrinë e Kulturës, tha se nuk ka pasur shkelje të Ligjit për trashëgimi kulturore, por ka pranuar se gjendja e kalasë së Novobërdës është shqetësuese.

Ndërsa, sa i përket kompanive, ajo pranoi se ka kompani të pa licencuara për restaurimin dhe konservimin e objekteve kulturore.

Ismajl Kurteshi, kryetar i Komisionit, tha se është obligim të raportohet për gjendjen dhe ligjet e trashëgimisë kulturore.

“Ne si Komision e kemi formuar një Grup Punues për mbikëqyrjen e ligjit të trashëgimisë kulturore. Në bazë të shkresave të Këshillit për Trashëgiminë, ka shkelje të ligjeve dhe gjendja nuk është e mirë në këtë fushë”, tha Kurteshi.

Për gjendjen e rëndë në këtë fushë, kanë folur edhe anëtarë tjerë të Komisionit, Driton Çaushi dhe Teuta Haxhiu.

Ndryshe, Këshilli nuk është funksional për shkak mos kompletimit të bordit.