San Francisco i izoluar shkaku pandemisë

San Francisco i izoluar shkaku pandemisë

Pas disa javësh në izolim total në qytetin e San Francisco, kafshë të cilat kanë jetuar deri më tani nëpër male, kanë filluar të zbresin edhe në qytet.

Tashmë një qytet pa lëvizje, pa zhurmë dhe pa njerëz i ka bërë ato të rijnë lirshëm dhe pa patur frikë.

Shumë njerëz dhe gazetarë kanë reportuar se qytetin e kanë populluar kojotët, gjë që është shumë e rrallë.

Në disa foto që janë publikuar, këto kafshë shihen nëpër trotuare dhe në bregdet.

Kojotët janë kafshë vendase të Amerikës së Veriut të cilët janë më pak të vegjël se ujqërit në trup, por kanë shumë gjene të ngjashme, siç është çakalli në zonën auroaziatike.