Gjatë punëtorisë u paraqitën nismat e shumta në drejtim të ngritjes së cilësisë

Gjatë punëtorisë u paraqitën nismat e shumta në drejtim të ngritjes së cilësisë

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” organizoi punëtori dy ditore me qëllim të vlerësimit të progresit të zbatimin të Planit Strategjik 2017 – 2019 (PSUP), ku morën pjesë menaxhmenti qendror dhe dekanët e njësive akademike.

Sipas kumtesës për media, kjo punëtori u fokusua në progresin dhe sfidat drejt implementimit të këtij Plani deri në gjysmën e kohëzgjatjes së tij që nga aprovimi i këtij dokumenti, si dhe në sfidat që e presin UP-në në gjysmën e dytë të zbatimit të PSUP-së.

Në përfundim të kësaj punëtorie u themelua një grup punues, i cili paraqiti konkluzionet nga ky takim dhe rekomandimet për veprim në pjesën e dytë të zbatimit të PSUP 2017-19.

Gjatë punëtorisë u paraqitën nismat e shumta në drejtim të ngritjes së cilësisë, ngritjes së mbështetjes në fushën e kërkimit dhe hulumtimit, lidhjen e programeve me tregun e punës, e të tjera nisma. Po ashtu, u vu në pah fakti që UP-ja tashmë ka krijuar standarde dhe rregullore, duke themeluar kështu bazën për ngritjen tutje të këtij institucioni amë të arsimit të lartë në vend.

Gjithashtu, gjatë kësaj punëtorie u paraqitën sfida të shumta, e sidomos ato që lidhen me decentralizimin e njësive akademike, digjitalizimin e sistemeve financiare dhe prokurimin, avancimin e sistemeve të raportimit online dhe në kohë të mbajtjes së ligjëratave dhe pjesëmarrjes së studentëve, lansimin e E-Bibliotekës në mënyrë që të ju ofrohet studentëve qasje më e lehtë në zhvillimet e fundit. Ndërkaq, sfida kryesore ishte të punohet më tepër në gjetjen e modalitetit të qëndrueshmërisë financiare të Universitetit.