Gjinoci: Produktet ushqimore hynë në Kosovë me standard evropiane

Gjinoci: Produktet ushqimore hynë në Kosovë me standard evropiane

Qytetarët nuk e kanë idenë se çfarë cilësie kane produktet nga importi duke përfshire edhe mishin. Zyrtarë të Agjencisë së Ushqimit dhe kujdesen intensivisht për sigurinë e ushqimit. Por, e pranojnë se nuk është kompetencë e tyre kontrolli i cilësisë. Mostrat e produkteve ushqimore për analiza merren rregullisht dhe në rast të dyshimit të cilësisë, inspektori kufitar ka të drejtë ta dërgojë për analiza mostrën dhe varësisht nga rezultati, bëhet pëlqimi për futje në treg për konsum apo jo./21Media