"Bizneset në qendër të qytetit kanë filluar të kenë probleme serioze ekonomiko-financiare"

“Bizneset në qendër të qytetit kanë filluar të kenë probleme serioze ekonomiko-financiare”

Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Gjakovë ka shprehur shqetësim lidhur me projektet, sipas tyre, të vonuara dhe keqmenaxhuara të Komunës së Gjakovës, si dhe për ndërtimin e murit rrethues në Parkun e Qytetit.

Në deklaratën thuhet se bizneset në qendër të qytetit kanë filluar të kenë probleme serioze ekonomiko-financiare për shkak të punimeve të stërzgjatura dhe të vonuara.

“Punimet në rrugën qendrore të qytetit do të zgjasin minimalisht edhe 2-3 vite, për shkak të projektit të zgjerimit dhe rihabilitimit, dhe shikuar në perspektivë dhe bazuar në trendet aktuale, bizneset e mesme dhe të vogla apo ekonomitë familjare do të kenë vështirë të mbijetojnë. Kjo gjendje është në të gjithë qytetin e Gjakovës, kryesisht e shkaktuar nga kaosi infrastrukturor, respektivisht në komunikacion, që janë pasoja të keqplanifikimit dhe keqmenaxhimit”, vijon deklarata.

Ndërsa për ndërtimin e murit rrethues të Parkut të Qytetit sipas tyre është në kundërshtim me Planin Rregullativ Urbanistik dhe kundër çdo trendi botëror për zhvillim të parqeve moderne dhe të integruara.

“Shuma e mjeteve financiare që do të përdoret për ndërtimin e murit rrethues, mund të rialokohen për projekte më prioritare dhe emergjente për qytetarët. Andaj, ky projekt është i palogjikshëm, i kushtueshëm, joestetik dhe mbi gjitha me shkelje ligjore”, përfundon deklarata.