Zbatimi i Pakos fiskale 2

Kërkohen qartësi në udhëzimet administrative

Kronika në vijim synon të zbërthej ndërvartësinë e legjislacionit me politikat fiskale, të cilat vazhdojnë të krijojnë paqartësi tek bizneset, që duan t’i shohin në realitet të mirat e Pakos së 2 fiskale./21Media

 

Back to top button