Kusari-Lila: Diskutuam për funksionalizimin e zonave strategjike për sektorin minerar

Kusari-Lila: Diskutuam për funksionalizimin e zonave strategjike për sektorin minerar

Komisioni për parlamentar për Ekonomi, ka shqyrtuar raportin vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2019 si dhe raportin vjetor të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit për vitin 2019.