Komisioni ndërministror për Investime Strategjike, i kryesuar nga ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi, mbajti takimin e radhës ku shqyrtoi dhe miratoi disa kërkesa të investitorëve strategjikë.

Komisioni procedoi edhe një kompani për të marrë statusin e investitorit strategjik.

Sipas ministrisë, me 5 vota për dhe 2 kundër u miratua për procedim tutje në Zyrën e Kryeministrit kërkesa e kompanisë “Kosmote Foods” për investime në Kosovë.

“Vendimi u mor pas interpretimit ligjor nga Zyra ligjore e MTI-së, e cila ka konstatuar se komisioni mund t`i vazhdojë procedurat”, thuhet në njoftim.

Ministri Krasniqi, në cilësinë e kryesuesit, theksoi se janë shtuar edhe katër investitorë potencialë për investime strategjike, të cilët i plotësojnë kushtet teknike, të kërkuara në bazë të ligjit për investime strategjike.

Ministri theksoi se kërkesat investitorëve potencial do të shqyrtohen javën e ardhshme, duke theksuar se shifra e investimeve të tyre arrin në 300 milionë euro.

Po ashtu, u votua unanimisht Grupi Operacional për shqyrtimin e kërkesës së kompanisë “MOXIKO-LUMA KOSOVO LLC”.