BQK: Vlera e kredive të reja për tetor ishte 160.6 milionë euro, depozitat 61.3 milionë

Mbi 7 miliardë euro janë asetet e bankave komerciale në Kosovë dhe se investimet e tyre jashtë vendit kanë arritur në 1.12 miliard euro.

Kështu thuhet në statistikat bankare për muajin tetor 2023, të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK), duke shtuar se vlera e kredive bruto ka arritur në 4.83 miliardë euro me një rritje prej 42.47 milionë eurosh, derisa shuma e depozitave të klientëve është 5.87 miliardë euro.

Sipas raportit, kapitali u bankave komerciale për këtë muaj ishte 838.3 milionë euro.

Po ashtu, norma mesatare e interesit në depozita ishte 2.37% e që në muajin shtator 2023 ka qenë 2.43%, ndërsa norma mesatare e interesit në kredi ishte 6.39% ku në muajin paraprak ishte 6.51%.

Raporti kredi-depozita për shtator 2023 ishte 82.3%, ndërsa margjina e normës së interesit kredi – depozita 4.01%.

Vlera e kredive të reja ishte 160.6 milionë euro, derisa shuma e depozitave të reja për shtator 2023 arriti në 61.3 milionë euro.

Back to top button