Dënohen KRU Prizreni dhe Peja për humbje të mëdha të ujit

Drejtoresha e Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit, Hajrije Morina ka thënë se KRU Prizreni dhe Peja kanë humbje më të madhe të ujit të pa faturuar, si pasojë e mosvendosjes së ujëmatësve.

Morina në Komisionin Parlamentar për Mbikëqyrjen e Financave Publike, tha se kanë marrë masa ndëshkuese ndaj këtyre dy ndërmarrjeve publike për mosfaturim të ujit.

Këtë e konsideruan shqetësuese edhe deputetët, anëtarë të këtij komisioni.

Back to top button