Shpërngulje e madhe për Maqedoni për jetë më të mirë

Shpërngulje e madhe për Maqedoni për jetë më të mirë

Dremjaku i Hanit të Elezit fshat vetëm me tri shtëpi. Shumë familje për shkak të kushteve ekonomike janë shpërngulur në Maqedoni. Fshati pa shkollë dhe transport për udhëtarë.(Teksti: Bahtir Cakolli, kamera- Sahit Troshupa)./21Media