Banka për zhvillim e këshillit të Evropës miratoi kredi për Kosovën
.-BB përfundon negociatat për pakon urgjente mbi 46 milionë euro

Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës ka miratuar një kredi për Kosovën, në vlerë prej 35 milionë eurosh. Edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në prill ka miratuar po ashtu një kredi në vlerë të 52 milionë eurosh, ndërkohë që ky institucion finaciar gjithashtu ka përfunduar negociatat me Qeverinë e Kosovës për pakon urgjente. Çështja është se a do të miratohen nga Kuvendi në rrethanat kur Qeveria është në detyrë?  (Teksti-Kujtesa Bajrami FANA, kamera- Lulzim FANA )./21Media