Bashkëpunimi Kosovë – Maqedonia Veriut

Bashkëpunimi Kosovë – Maqedonia Veriut

Kosova dhe Maqedonia e  Veriut, nënshkruan memorandum bashkëpunimi në fushën e regjistrimit të bizneseve, ndërmjet dy vendeve.Memorandumi pritet të ndihmojë edhe në luftën kundër pastrimit të parave.21Media