Muaji janar me aktivitete intensive në teren

Gjatë muaji Janar 2018 janë realizuar 2,674 vizita për: mos-pajisja me arka fiskale, lëshimi i kuponëve fiskal, mos dokumentimi dhe dokumentim fiktiv

Administrata Tatimore e Kosovës gjatë muajit Janar 2018, ka vazhduar me përkushtim realizimin e planit të hyrave, duke zhvilluar aktivitet te tatimpaguesit përmes vizitave dhe kontrollit tatimor, me qëllim të njoftimit të tatimpagueseve me të drejtat e tyre, si dhe obligimet që kanë ndaj buxhetit të Republikës së Kosovës.

Gjatë muaji Janar 2018 janë realizuar 2,674 vizita për: mos-pajisja me arka fiskale, lëshimi i kuponëve fiskal, mos dokumentimi dhe dokumentim fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, mbajtja e stoqeve dhe saktësia e tyre, identifikimi dhe regjistrimi i punëtoreve të cilët punojnë te bizneset pa kontrata, si dhe aktivitete të përbashkëta me inspektoratin e punës dhe tregut,  të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Inspektoratet Komunale etj.

Si rezultat i këtyre aktiviteteve janë lëshua 269 gjoba mandatore në vlerë prej 88,430 euro, vlera e gjobave për  mungese të stokut është 358,082 euro,  vlera e qarkullimit shtesë është mbi 5.1 milion, ndërsa 908,870 euro tatim  shtesë, ulje të kreditimit 135,342 euro,  si dhe 792,731 euro  zvogëlim të humbjes.

Nga 65 kontrolle tatimore të realizuara kemi mbi 1.8 milion euro tatim shtesë, ndërsa shuma e kreditimit të zbritur është në vlerë prej 308,474 euro dhe humbje të zbritur në vlerë prej mbi 1.2 milion euro.

ATK është e vendosur për vazhdimin e aktiviteteve shtesë gjatë dhe pas orarit, me qëllim të  realizimit të vizitave përmbushese dhe edukative për tatimpaguesit, në mënyrë që ata të deklarojnë dhe paguajnë me kohë obligimet, të cilat janë të përcaktuar me Legjislacionin Tatimore.

Back to top button