Një muaj fushatë në zgjedhjet lokale

Një muaj fushatë në zgjedhjet lokale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) miratoi Planin Operacional dhe kalendarin e aktiviteteve kryesore për organizimin e Zgjedhjeve Lokale që do të mbahen më 22 tetor 2017.

Gjithashtu, KQZ mori vendim për kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore për Subjektet Politike që do të marrin pjesë në këto zgjedhje.

Sipas vendimit të KQZ-së, shpenzimet e lejuara për subjektet politike është 0.50 euro për një votues. Ndërsa në komunat ku numri i votuesve është nën 5 mijë shpenzimet e lejuara për subjektet politike janë 0.70 euro për një votues./21Media  

Disa nga aktivitetet kryesore janë si në vijim: