Pret anulimin e vendimit për votuesit jashtë vendit

Pret anulimin e vendimit për votuesit jashtë vendit

Organizata “Germin” ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme kundër vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa  për verifikimin e aplikacioneve për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës. PZAP-ja e ka hedhur si të palejuar ankesën e kësaj organizate kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të 11 janarit, duke e konsideruar këtë të fundit si vendim me karakter teknik, i cili nuk hyn në kategorinë e vendimeve që mund të apelohen.