Regjistrimi i popullsisë në vitin 2022 (Video)     

Premtohet për regjistrim cilësor dhe të besueshëm
Agjencia e Statistikave të Kosovës mbajti debat publik lidhur me Projektligjin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë.
U tha se regjistrimi i popullsisë ndikon që të kemi një pasqyrë më gjithëpërfshirëse për përgatitjen e planeve strategjike në mirëqenien e qytetarëve./21Media

Back to top button