Problemet e bizneseve nuk janë adresuar në marrëveshjet Kosovë-Shqipëri

Problemet e bizneseve nuk janë adresuar në marrëveshjet Kosovë-Shqipëri

Megjithëse ka një progres në realizimin e marrëveshjeve Kosovë-Shqipëri, ende shfaqen pengesa për bizneset, të cilat nuk rregullohen me këto marrëveshje. Tarifa 100 për qind nuk pati impakt pozitiv për prodhuesit shqiptarë, derisa Shqipëria është shteti i dytë pas Serbisë që aplikon barriera tarifore dhe jo-tarifore ndaj Kosovës. Kështu u tha në tryezën e diskutimit me temën: “Potenciali tregtar Kosovë-Shqipëri: barrierat tregtare dhe zbatimi i marrëveshjeve bilaterale”, të organizuar nga Instituti Riinvest dhe Instituti GAP.