Java e Diplomacisë Klimatike

Java e Diplomacisë Klimatike

Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID), në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, në kuadër të “Javës së Diplomacisë Klimatike në Kosovë” mban tryezën e dytë diskutuese me temën “Avancimi i zbatimit të menaxhimit të mbeturinave në Kosovë me Ekonominë Cirkulare”.

Kjo tryezë synon të diskutojë rreth situatës aktuale dhe potencialin e Kosovës për zbatimin e politikave dhe planeve të veprimit për avancimin e strategjive dhe implementimit të menaxhimit të mbeturinave të vendit me Ekonominë Cirkulare përmes një zhvillimi të duhur të mekanizmave ligjorë, ekonomik dhe infrastrukturorë.