Listat e Subjekteve Politike dhe numri i kandidatëve

Listat e Subjekteve Politike dhe numri i kandidatëve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbajti mbledhjen e radhës ku përmbylli certifikimin e Subjekteve Politike dhe Kandidatëve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvend, më 11 qershor.

Në këtë mbledhje, KQZ-ja certifikoi Kandidatët e Subjekteve Politike nga radhët e komuniteteve pas verifikimeve lidhur me përkatësinë etnike të kandidatëve të tyre. Lista e Subjekteve Politike, Kandidatët e të cilave u certifikuan nga KQZ, janë:

Një ditë më herët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar Subjektet Politike dhe Kandidatët

si në vijim: