Sipas OEAK rritja e pagave minimale mund të ndikojë në përkeqësimin e mëtejmë të prospekteve të punësimit

Loading...

Sipas OEAK rritja e pagave minimale mund të ndikojë në përkeqësimin e mëtejmë të prospekteve të punësimit

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka vlerësuar se paga minimale e propozuar nga Këshilli Ekonomik social në vlerë prej 250 eurosh është në kundërshtim me objektivat për fuqizimin e sektorit privat, meqë mund të ndikojë në përkeqësimin e mëtejmë të prospekteve të punësimit, si dhe në rritjen e informalitetit në punësim, e si i tillë ky propozim duhet të hidhet poshtë nga Qeveria e vendit.

OEAK nëpërmjet një komunikate thotë se duke pasur parasysh nivelin e zhvillimit ekonomik në vend, është më se e rëndësishme që vendimmarrësit të përgatisin dhe të zbatojnë politika që do të mundësonin fuqizim më të shpejtë të sektorit privat dhe rritje të investimeve, të cilat do të rezultonin me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe krijim të vendeve të reja të punës.

“Oda Amerikane beson se paga minimale duhet të jetë reflektim i parametrave ekonomikë në vend dhe duhet të marrë për bazë afëtisnë konkurruese të sektorit privat. Fuqia e lirë punëtore është një ndër faktorët kryesorë që ndikon jo vetëm në konkurrueshmërinë e bizneseve, por edhe në përpjekjet e Kosovës për të tërhequr investime të huaja direkte. Rritja e pagës minimale mund të përkeqësojë edhe më shumë papunësinë në mesin e të rinjve si dhe punëtorëve me shkathtësi më të ulëta, që zakonisht bëjnë pjesë në grupin e përfituesve të pagës minimale. Anketa e fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të 2017 sqaron se papunësia në mesin e të rinjve deri në moshën 24 vjeçare është gati 60%. Prandaj, Oda Amerikane i bënë thirrje Qeverisë që të reflektojë, meqë politikat që mund të nxisin përkeqësimin e indikatorëve të tillë duhet të evitohen me çdo kusht”, thuhet në komunikatë.

Oda Amerikane përsërit edhe një herë qëndrimin e saj kundër rritjes së pabazuar të pagave në sektorin publik, meqë kjo rrit presionin mbi sektorin privat, si dhe nxit zhvendosjen e kuadrove të kualifikuara në sektorin publik.