Bruto Produkti Vendor (BPV) për vitin 2016 ka shënuar rritje për 4.06 për qind në krahasim me vitin 2015, ka bërë të ditur sot Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)

Bruto Produkti Vendor (BPV) për vitin 2016 ka shënuar rritje për 4.06 për qind në krahasim me vitin 2015, ka bërë të ditur sot Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK)

Sipas një komunikate për media të kësaj agjencie, BPV-ja me çmime aktuale në vitin 2016 ishte 6,070.1 milionë euro, ndërsa BPV për kokë banori për 2016 ishte 3.386 euro.

Rritje reale për vitin 2016 kishte në ndërtimtari 4.47%, aktivitetet financiare dhe sigurimit 4.39%, tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave 4.38%, transporti dhe magazinimi 4.30%, furnizimi me energji elektrike, me gaz 4.12%, bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi 3.08% etj.

Ndërsa rënie shënuan furnizimi me ujë -7.59% dhe industria nxjerrëse -3.55%.

Rritje reale sipas komponentëve kryesorë të BPV-së me qasjen e shpenzimeve për vitin 2016 kishte shpenzimet e konsumit final të IJPSHESH 21.9%, ndryshimet në inventar 10.5%, importi i mallrave (FOB) 8.6%, formimi i bruto kapitalit fiks 7.3%, shpenzimet e konsumit final të ekonomive shtëpiake 6.6% dhe eksporti i shërbimeve 4.7%.

Ndërsa rënie shënuan shpenzimet e konsumit final të Qeverisë -6.3%, eksporti i mallrave -4.5% dhe importi i shërbimeve -4.3%.