Si të shtohen përpjekjet e institucioneve për parandalimin e kësaj dukurie

Si të shtohen përpjekjet e institucioneve për parandalimin e kësaj dukurie

Dhuna në familje vazhdon të jetë shqetësuese në vendin tonë. Nga Zyra e Koordinatorit nacional për mbrojtje nga dhuna në familje u kërkua bashkëpunimi i të gjitha institucioneve për luftimin e kësaj dukurie.(Teksti: Kujtesa Bajrami-Fana, kamera: Sahit Troshupa)./21Media