Mirëmbajtja e higjienës sfidë për shumicën e shkollave fillore 

Mirëmbajtja e higjienës sfidë për shumicën e shkollave fillore 

Gjendja e shkollave të Kosovës në aspektin e mirëmbajtjes së higjienës nuk është aspak e mirë dhe kjo po sjell mungesë të kushteve elementare për zhvillimin e procesit mësimor. Kështu u tha nga gjetjet e raportit të auditimit të performancës, të bëra nga Zyra Kombëtare e Auditorit të Përgjithshëm.(Përgaditi: Valmira Hoti). 21Media