Dita Botërore Kundër Kancerit

OBSH: Çdo vit miliona njerëz vdesin nga kanceri

Sot shënohet Dita Botërore Kundër Kancerit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), çdo vit miliona njerëz vdesin nga kanceri, shumica në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. As në Kosovë nuk është gjendje më e mirë. Në vitet e fundit është rritur numri i personave të prekur nga kanceri.

Përmes ndërmarrjes së hapave për zbatimin e udhëzimit të ri të OBSH-së, planifikuesit e kujdesit shëndetësorë mund të përmirësojnë diagnostikimin e hershëm të kancerit dhe të sigurojnë trajtimin e menjëhershëm, sidomos për kanceret e gjirit, cerviksit dhe atë kolo-rektal. Kjo do të rezultojë me më shumë njerëz që mbijetojnë kancerin.

Të gjitha vendet mund të ndërmarrin hapa për të përmirësuar diagnostikimin e hershëm të kancerit, sipas Udhëzuesit të ri të OBSH-së për diagnostikimin e hershëm të kancerit tre hapat e diagnostikimit të hershëm janë:

·  përmirësimi i ndërgjegjësimit publik për simptomat e kancereve të ndryshme dhe inkurajimi i njerëzve që të kërkojnë kujdesin kur paraqiten ato simptoma,

· investimi në fuqizimin dhe pajisjen e shërbimeve shëndetësore dhe trajnimin e  profesionistëve shëndetësorë ashtu që ata të mund të kryejnë diagnostikimin e saktë dhe me kohë,

· sigurimin që njerëzit që jetojnë me kancer të mund t’i qasen trajtimit të sigurt dhe efektiv, përfshirë zbutjen e dhembjes, pa përjetuar vuajtje frenuese personale apo financiare.

Shoqata e Onkologëve të Kosovës dhe Klinika e Onkologjisë organizojnë aktivitete për të shënuar Ditës Botërore të Kancerit – 4 shkurtin.

Aktiviteti do të jetë në formë:

-Tryeze e rrumbullaket me përfaqësues të Qeverisë, menaxhmentit të SHSKUK, IKSHP dhe profesionistë të fushës (tema: sëmundjet malinje, sfidat e menaxhimit  të  tyre në botë dhe në vendin tonë)

-Takim informues me përfaqësues të mediave.

-Broshura informuese për sëmundjen e kancerit.

Back to top button