Intervistë me Guvernatorin e BQK-së 

Intervistë me Guvernatorin e BQK-së 

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, këtë vit pritet të investojë në Kosovë rreth 100 milionë euro për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sipas guvernatorit të bankës Qendrore, Kosova mund të arrijë një rritje ekonomike prej 6 deri në 7 për qind, e cila brenda një periudhe të shkurtër kohore do të mund të adresonte dy nga problemet me të cilat përballet vendi, siç është papunësia dhe deficiti i lartë tregtar. Me guvernatorin,  Fehmi Mehmetin bisedoi kolegu Bahtir Cakolli,/21Media