Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë votuar në lexim të dytë Ligjin parandalimin dhe luftimin e Pandemisë COVID-19 në territorin e Republikës së Kosovës.

Pas pesë muajsh kur është propozuar, ky ligj morri shumicën e votave nga të zgjedhurit e popullit.

Me anë të këtij ligji pritet t’i mundësohet aspekti ligjor në marrjen e vendimeve për menaxhim të pandemisë Covid 19.