Parku i Aventurave në Pejë, i cili gjendet mbi supet e lagjes së Zatrës, në Pejë, do të hapet më 11 maj. Ky park gjendet në lartësi mbidetare 750 metra, 350 mbi lartësinë e qytetit të Pejës, dhe është vetëm 5 minuta larg qendrës. Në asnjë vend të rajonit nuk ka ndonjë park të tillë./21Media

Parku i Aventurave në Pejë, i cili gjendet mbi supet e lagjes së Zatrës, në Pejë, do të hapet më 11 maj. Ky park gjendet në lartësi mbidetare 750 metra, 350 mbi lartësinë e qytetit të Pejës, dhe është vetëm 5 minuta larg qendrës. Në asnjë vend të rajonit nuk ka ndonjë park të tillë./21Media