Edhe një protestë e specializantëve para Ministrisë së Shëndetësisë. Kërkuan paga të rregullta. Paralajmëruan se nëse nuk plotësohet kërkesa e tyre do të protestojnë përsëri.(Teksti-kamera: Kamera Shqipe Miftari)/21Media