Raporti është përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur

Raporti është përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur

Sot publikohet raporti i statistikave të të zhdukurve “Personat e zhdukur gjatë konfiliktit dhe pasojat”, i përgatitur nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP).

Raporti do të ofrojë një rishikim të përditësuar të procesit të gjetjes dhe identifikimit të personave të zhdukur, të analizojë pse procesi ka ngecur dhe të rekomandojë zgjidhje.