Më shumë invstime në ngritjen e standardeve

Më shumë invstime në ngritjen e standardeve

Kontrolli dhe certifikimi i cilësisë së produkteve ushqimore krijon një erspektivë më të sigurtë afariste dhe hap tregje të reja.Kjo eshe më tepër ka ardhë në shprehje me Marrëveshjen e Stabilizim-Asocijimit që ka kushtëzuar edhe më shumë ngritjen e sigutisë dhe cilësisë së produkteve.

Kështu u tha në puntoritë e organizuara nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural lidhur me standardet e sigurisë dhe cilësisë së ushqimit./21Media