Sot Dita Ndërkombëtare e drejtësisë sociale

Zhvillimi social synon drejtësinë sociale, solidaritetin, harmoninë…

Sot më 20 shkurt shënohet Dita Ndërkombëtare e Drejtësisë Sociale, ditë kjo e njohur dhe ku nevojitet për të trajtuar çështje të tilla si, përjashtimin e varfërisë dhe papunësisë.

Asambleja e Përgjithshme Kombeve të Bashkuara ka vendosur 20 shkurtin, të miratuar më 26 nëntor 2007 dhe duke filluar nga vitin 2009, ta shpallë si Ditë Ndërkombëtare të drejtësisë sociale.

Njihet nga Samiti Botëror, se zhvillimi social synon drejtësinë sociale, solidaritetin, harmoninë dhe barazinë brenda dhe midis vendeve.

Për të arritur “një shoqëri për të gjithë” qeveritë kanë bërë një angazhim për krijimin e një kornize për veprim për të promovuar drejtësinë sociale në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar.

Ata u zotuan gjithashtu për të nxitur shpërndarjen e barabartë të të ardhurave dhe qasje më të madhe në burimet përmes kapitalit dhe barazi dhe mundësi për të gjithë.

Drejtësia shoqërore është gurthemeli për stabilitetin dhe lumturinë njerëzore dhe për të çliruar të gjitha virtytet popullore.

Janë të domosdoshme, respektimi i të drejtave të njeriut dhe përfitimi nga shanse të barabarta për të gjithë.

Dita botërore e drejtësisë sociale është një thirrje për të gjitha vendet në mënyrë që veprimet e sakta tu japin kuptim vlerave botërore dhe dinjitetit njerëzor.

Back to top button