Sot mblidhet Kryesia e Kuvendit

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të takohet sot nga ora 11:00 për të diskutuar mbi pikat e papërfunduara nga disa seanca plenare, si dhe përgatitjet për seancën e re plenare.
Ky është rendi i ditës:

 1. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 14, 19 prill dhe 11 maj 2022:
 2. Debat parlamentar në lidhje me situatën e sigurisë në vend.
 3. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme të Kryesisë së Kuvendit,
 4. Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 22, 23, 24 shkurt, 16 mars dhe 14 prill 2022:
 5. Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për vetëqeverisjen lokale,

III. Pika e papërfunduara nga seanca plenare, e mbajtur më 24, 25 shkurt, 16 mars dhe 14 prill 2022:

 1. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës.
 2. Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 7 dhe 14 prill 2022:
 3. Zgjedhja e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga radha e komunitetit serb,
 4. Pika e papërfunduar nga seanca plenare, e mbajtur më 12 prill 2022:
 5. Vazhdimi i debatit parlamentar për politikën e jashtme.
 6. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 14, 19 prill dhe 11 maj 2022:
 7. Debat parlamentar në lidhje me situatën e sigurisë në vend.

VII. Përgatitjet për seancë plenare të re të radhës:

 1. Deklarimet jashtë rendit të ditës,
 2. Pyetjet parlamentare,
 3. Miratimi i procesverbalit nga Seanca plenare e mëparshme,
 4. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës,
 5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Komisionarin Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës,
 6. Zgjedhja e pesë zëvendësve të Avokatit të Popullit.

VIII. Shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.

Back to top button