40 gra dhe vajza pjesëmarrëse në akademi

40 gra dhe vajza pjesëmarrëse në akademi

Me mbështetjen e qeverisë gjerman përmes GIZI-i, u lansua projekti “Akademia e Udhëheqjes – Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes” në Kosovë “, që ka për qëllim përfshirjen e grave në politike, ekonomi dhe sfera të tjera përmes ideve të tyre.(Teksti- Aurela Elshani, kamera:  Orhan Bylykbash)/21Media