Bashkimi Evropian do të ngre padi në gjykatën në Luksemburg për shkak të rastit Apple

Bashkimi Evropian do të ngre padi në gjykatën në Luksemburg për shkak të rastit Apple

Irlanda deri më tash nuk ka paguar tatimin dhe dënimin ndaj kompanisë, të cilin ia ka shqiptuar Komisioni Evropian në vlerë 13 miliardë euro.

BE ka vendosur për këtë hap pasi që Irlanda ka kaluar afatin e pagesës, i cili ka kaluar në fillim të këtij viti dhe ashtu sikurse janë duke u zhvilluar gjërat  paratë nuk do të arrijnë në llogari edhe për gjashtë muaj.