Banka Botërore parashikon tkurrje të ekonomisë së Kosovës për 2020

Sipas raportit të Bankës Botërore, ekonomia pritet të rikuperohet në vitin 2021

Banka Botërore parashikon që ekonomia e Kosovës, në mënyrë të ngjashme me vendet e tjera të rajonit do të pësojë një tkurrje në vitin 2020, edhe nëse masat e kontrollit janë ngritur gjatë tremujorit të dytë të vitit, si pasojë e efekteve negative të pandemisë së koronavirusit mbi aktivitetin ekonomik.

“Përveç mbylljes së përkohshme të aktiviteteve kryesore ekonomike dhe humbjes së të ardhurave, ndikimi i shpërthimit të COVID-19 në Kosovë do të shoqërohet kryesisht me remitenca më të ulëta të drejtuara nga diaspora, dhe në ndërtimin e banesave, por ekonomia pritet të rikuperohet në 2021”, bëhet e ditur në raport.

Sidoqoftë, nëse shpërthimi vazhdon përtej tremujorit të dytë të vitit 2020, sipas Bankës Botërore, ndikimi i COVID-19 do të ndikojë më rëndë në anën e furnizimit të ekonomisë, duke çuar në humbje afatgjata në vende të punës dhe prodhim.

Banka B tërore është duke përfunduar një program aktivitetesh për të ndihmuar Kosovën të menaxhojë dhe zbusë ndikimin e krizës, përfshirë një projekt të ri të shpejtë për t’iu përgjigjur përparësive urgjente të sektorit shëndetësor dhe për të mbrojtur të ardhurat e familjeve.

“Gjithashtu do të ketë një ristrukturim të projekteve të aprovuara tashmë për të mobilizuar fonde në mbështetje të NVM-ve dhe së fundmi një operacion kredie për politikë zhvillimi për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike dhe për të ndihmuar në financimin e buxhetit. Në mënyrë kolektive, këto programe ka të ngjarë të tejkalojnë 120 milionë euro”, theksohet në raportin e Bankës Botërore për Kosovën.

Artikuj të ngjashëm

Back to top button
close button