Projekti “Ndikimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë”

Projekti “Ndikimi i Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë”

Auditori i Përgjithshëm i Kosovës e ka vlerësuar si të suksesshëm zbatimin e projektit të binjakëzimit “Fuqizimi i mëtejmë̈ i ndikimit të Zyrës Kombëtare të Auditimit në Kosovë”. Ky project eshtee financuar nga Bashkimi Evropian dhe eshte mbikqyre nga Zyra e Auditimit tee Polonise. Me kete nisme është fuqizuar ndikimi në dhënien e rekomandimeve dhe zbatimin e tyre nga organizatat buxhetore me qëllim që të përmirësohet dhe rritet transparenca dhe llogaridhënia./21Media